Apelacja wzory pism darmowe

Doda Fan

Temat: wzory odwołań od wyroku sądu rejonowego Pilnie potrzebuje wzorów odwołań od wyroku sadu
Niestety problem w tym, ze na szukanie po ksiegarniach nie ma zabardzo czasu. Dotyczy to postępowania karnego, a konkretnie chodzi o wykroczenie. Dokładniej o art. 119 § 1 na podstawie tego artykulu zostal wydany wyrok, ograniczenie wolnosci i odbycie pracy spolecznej tj. 20 godzin. Mnie chodzi tylko o to, aby napisac stosowne odwołanie/sprzeciw/apelacje od orzeczenia sadu, aby karę ograniczenia wolnosci zamieniono na karę grzywny. Chcialam wzor podobnego pisma, jak powino wyglądac. W internecie owszem mozna znalezc, ale wiekszosc jest płatna, a te które są dostępne nie bardzo odpowiadają zaistnialej sprawie.

Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=107411Temat: do prawnika
" />Czy ktos mi moze powiedziec jak wygląda pismoapelacja do Sądu Okręgowego – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w sprawie odwołania od wyroku, który odmawia przyznania renty . W opini lekarskiej jest zapisane: “z wyliczeń czasokresowych podlegania ubezpieczeniu wynika,że ewentualnie orzeczona niezdolność do pracy skutkowałaby uprawnieniami do świadczeń rentowych tylko wówczas, gdyby powstała przed dniem 1 stycznia 2000 r.Decyzja Lekarza Orzecznik ZUS Z rozpoznaniem ........Nie zgadzając się z tym orzeczeniem ,wniosła odwołanie do Sądu,domagając sie przyznania prawa do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy” Będę wdzięczna jesli ktoś napisałby wzór tego pisma,ponieważ Sąd wysłał zainteresowanej osobie uwagę ,że zgodnie z art. 368 k.p.c. Apelacja powinna odpowiadać wymaganiom ogólnym , przypisanym dla pisam procesowego oraz wymaganiom szczególnym dla tego środka odwoławczego. Jest to dla mnie bardzo ważne i dla tej osoby której pomagam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7740


Temat: zmniejszenie wyroku?
" />
">kto pyta nie błądzi a może ktoś z kolegów zna jakąś stronkę na której znajdują sie gotowe apelacje i np co z taka apelacją powinienem złożyć zaświadczenie o dochodzie miesięcznym, wyciąg bankowy z kwotą odciąganą na kredyt, i nie wiem pismo od lekarza że moja narzeczona jest w ciąży?

Zobacz tutaj, kilka uwag o pisaniu apelacji http://animatek.w.interia.pl/apelacja.html

wzór http://www.serwisprawa.pl/wzory_formula ... _instancji

Rozumiem że wyrok w sądzie rejonowym już zapadł? W czasie rozprawy w sądzie I instancji byłoby najlepiej, gdybyś przedstawił takie dokumenty.
Źródło: forum.prawojazdy.com.pl/viewtopic.php?t=14268


Temat: Windykacja. Tom II. Prawne aspekty windykacji - A. Osman [RS]
Windykacja. Tom II. Prawne aspekty windykacji
Anna Osman
Wydawnictwo Helion 2006
6 MB

http://www.fothost.pl/upload/08/43/8d0dad4a.jpg

SPIS TREŚCI
Ogólna charakterystyka sytuacji prawnej wierzyciela i
1. Etapy windykacji należności na drodze prawnej
2. Zabezpieczenie wierzytelności przy zaciągnięciu zobowiązania
3. Dłużnik upadły - postępowanie upadłościowe i naprawcze
4. Przedsiębiorcy i zakres ich odpowiedzialności
5. Przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
6. Wierzytelności nieściągalne
7. Rejestr dłużników
8. Dłużnik a sprawa karna
9. Inne sposoby na odzyskanie z wierzytelności
10. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
Słownik pojęć związanych z windykacją należności
Wzory pism
* wezwania do zapłaty
* Wzór zobowiązania do zapłaty
* ugody
* Wzór pozwu w postępowaniu uproszczonym
* Wzór pozwu w postępowaniu nakazowym
* Wzór pozwu w postępowaniu upominawczym
* Wzór pozwu w postępowaniu zwykłym
* Wzór wniosku o zabezpieczenie powództwa przed wszczęciem postępowania sądowego
* Wzór pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa
* Wzór zażalenia na postanowienie sądu oddalające zabezpieczenie powództwa
* Wzór zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
* Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
* Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu uproszczonym
* Wzór sprzeciwu od wyroku zaocznego
* Wzór apelacji
* Wzór skargi kasacyjnej
* Wzór skargi o wznowienie postępowania
* Wzór wniosku egzekucyjnego
* Wzór wniosku o wyjawienie majątku
* Wzór umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
* Wzór prawidłowo wypełnionego weksla własnego
* Wzór deklaracji wekslowej (do weksla in blanco)

Download: Rapidshare, Hotfile, Megaupload, Przeklej i Inne http://rapidshare.com/files/157781093/windykacja2.rar Download bez limitów
Użytkownik wowa1983 edytował ten post 25 czerwiec 2009 - 07:26
Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=132179


Temat: Wzory pism procesowych
1. Apelacja 31 kB
2. Pozew w postępowaniu nakazowym 33 kB
3. Skarga na czynności komornika 34 kB
4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 32 kB
5. Wniosek o dział spadku 44 kB
6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 36 kB
7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 35 kB
8. Pozew o wydanie nieruchomości 46 kB
9. Pozew o wydanie ruchomości 46 kB
10. Pozew o zapłatę 47 kB
11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 45 kB
12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 47 kB
13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 45 kB
14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 58 kB
15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
17. Pozew o zachowek 44 kB
18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu 45 kB
19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu 46 kB
20. Pełnomocnictwo procesowe 21 kB
21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 45 kB
22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 54 kB
23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 43 kB
24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB
26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
27. Odwołanie od decyzji ZUS 32 kB
28. Pozew o alimenty 37 kB
29. Pozew o rozwód 47 kB
30. Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego 35 kB
31. Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego 36 kB
32. Pozew o separację 46 kB
33. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane 35 kB
34. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej 37 kB
35. Wniosek o odroczenie wykonania kary 41 kB
36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych 42 kB
37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 50 kB
38. Wniosek o warunkowe zwolnienie 43 kB
39. Wniosek o zatarcie skazania 31 kB
40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem 36 kB
41. Zażalenie 46 kB
42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego 46 kB
44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny) 46 kB
46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny) 45 kB
47. Zgodny wniosek o separcaję 34 kB
48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 45 kB
49. Skarga na przewlekłość postępowania


http://rapidshare.com/files/85607514/WZORY_PISM_PROCESOWYCH.rar

Źródło: fwl.pl/index.php?showtopic=27944


Temat: Odwołanie od wyroku sądu ...
Rozumiem, że chcesz wnieść apelację od wyroku Sądu Rejonowego? Jeśli tak, to apelację składasz w tym sądzie, który wydał wyrok - ten sąd przekaże ją do sądu II instancji, czyli do sądu okręgowego. Na wniesienie apelacji do sądu, który wydał wyrok, masz dwa tygodnie od dnia, w którym otrzymałeś wyrok z uzasadnieniem. Natomiast jeśli nie zażądałeś sporządzenia uzasadnienia wyroku w terminie tygodnia od dnia, w który wyrok został ogłoszony, ten powyższy termin 2 tygodni, liczy się od ostatniego dnia, w którym mogłeś zażądać uzasadnienia wyroku - inaczej mówiąc na wniesienie apelacji masz w tym przypadku 3 tygodnie od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Po tym terminie sąd Twoją apelację odrzuci.

Apelacja musi spełniać wymogi pisma procesowego, a więc musi zawierać:
- oznaczenie sądu, do którego jest kierowana,
- imiona i nazwiska (lub nazwy, jeśli są to przedsiębiorstwa) stron, ewentualnie pełnomocników, przedstawicieli ustawowych,
- oznaczenie rodzaju pisma (w tym przypadku "Apelacja")
- sygnaturę akt sprawy, której apelacja dotyczy - musisz też zaznaczyć wyraźnie czy zaskarżasz ten wyrok w całości czy tylko w części,
- zwięźle przedstawione zarzuty (czyli dlaczego zaskarżasz wyrok I instancji) a następnie ich uzasadnienie,
- jeśli jest taka potrzeba, możesz też w apelacji powołać nowe dowody i fakty w danej sprawie (powinieneś jednak też móc wykazać, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem I instancji nie było możliwe, albo że potrzeba ich przedstawienia wynikła dopiero teraz i dlaczego),
- wniosek o uchylenie wyroku sądu I instancji lub jego zmianę z zaznaczeniem czego ewentualna zmiana ma dotyczyć,
- podpis,
- wymienienie ewentualnych załączników.
Jeśli sprawa dotyczy np. kasy (generalnie praw majątkowych), musisz podać też wartość przedmiotu zaskarżenia, np. 15.000 zł.

Dokładnego wzoru, a raczej przykładu apelacji, poszukaj w necie np. www.e-prawnik.pl
Pozdr.
A
Źródło: froum.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=19971


Temat: Do pobrania - Wzory pism sądowych
" />Załącznik:Wzory.rar
1. Apelacja 31 kB
2. Pozew w postępowaniu nakazowym 33 kB
3. Skarga na czynności komornika 34 kB
4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 32 kB
5. Wniosek o dział spadku 44 kB
6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 36 kB
7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 35 kB
8. Pozew o wydanie nieruchomości 46 kB
9. Pozew o wydanie ruchomości 46 kB
10. Pozew o zapłatę 47 kB
11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 45 kB
12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 47 kB
13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 45 kB
14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 58 kB
15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
17. Pozew o zachowek 44 kB
18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu 45 kB
19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu 46 kB
20. Pełnomocnictwo procesowe 21 kB
21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 45 kB
22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 54 kB
23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 43 kB
24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB
26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
27. Odwołanie od decyzji ZUS 32 kB
28. Pozew o alimenty 37 kB
29. Pozew o rozwód 47 kB
30. Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego 35 kB
31. Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego 36 kB
32. Pozew o separację 46 kB
33. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane 35 kB
34. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej 37 kB
35. Wniosek o odroczenie wykonania kary 41 kB
36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych 42 kB
37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 50 kB
38. Wniosek o warunkowe zwolnienie 43 kB
39. Wniosek o zatarcie skazania 31 kB
40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem 36 kB
41. Zażalenie 46 kB
42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego 46 kB
44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny) 46 kB
46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny) 45 kB
47. Zgodny wniosek o separcaję 34 kB
48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 45 kB
49. Skarga na przewlekłość postępowania
Źródło: forum.kanabis.info/viewtopic.php?t=364


Temat: Wzory pism procesowych
Witam zamieszczam następujące wzory pism:


1. Apelacja 31 kB
2. Pozew w postępowaniu nakazowym 33 kB
3. Skarga na czynności komornika 34 kB
4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 32 kB
5. Wniosek o dział spadku 44 kB
6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 36 kB
7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 35 kB
8. Pozew o wydanie nieruchomości 46 kB
9. Pozew o wydanie ruchomości 46 kB
10. Pozew o zapłatę 47 kB
11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 45 kB
12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 47 kB
13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 45 kB
14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 58 kB
15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
17. Pozew o zachowek 44 kB
18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu 45 kB
19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu 46 kB
20. Pełnomocnictwo procesowe 21 kB
21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 45 kB
22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 54 kB
23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 43 kB
24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB
26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
27. Odwołanie od decyzji ZUS 32 kB
28. Pozew o alimenty 37 kB
29. Pozew o rozwód 47 kB
30. Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego 35 kB
31. Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego 36 kB
32. Pozew o separację 46 kB
33. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane 35 kB
34. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej 37 kB
35. Wniosek o odroczenie wykonania kary 41 kB
36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych 42 kB
37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 50 kB
38. Wniosek o warunkowe zwolnienie 43 kB
39. Wniosek o zatarcie skazania 31 kB
40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem 36 kB
41. Zażalenie 46 kB
42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego 46 kB
44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny) 46 kB
46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny) 45 kB
47. Zgodny wniosek o separcaję 34 kB
48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 45 kB
49. Skarga na przewlekłość postępowania

http://rapidshare.com/files/48266593/WZORY.rar

hasło: www

Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=31115


Temat: Wzory pism procesowych
Wzory pism procesowych
Witam zamieszczam następujące wzory pism:
1. Apelacja 31 kB
2. Pozew w postępowaniu nakazowym 33 kB
3. Skarga na czynności komornika 34 kB
4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 32 kB
5. Wniosek o dział spadku 44 kB
6. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 36 kB
7. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 35 kB
8. Pozew o wydanie nieruchomości 46 kB
9. Pozew o wydanie ruchomości 46 kB
10. Pozew o zapłatę 47 kB
11. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 45 kB
12. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 47 kB
13. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 45 kB
14. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych 58 kB
15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB
17. Pozew o zachowek 44 kB
18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu 45 kB
19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu 46 kB
20. Pełnomocnictwo procesowe 21 kB
21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 45 kB
22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 54 kB
23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 43 kB
24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB
26. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
27. Odwołanie od decyzji ZUS 32 kB
28. Pozew o alimenty 37 kB
29. Pozew o rozwód 47 kB
30. Pozew o rozwód i podział majątku dorobkowego 35 kB
31. Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanego 36 kB
32. Pozew o separację 46 kB
33. Pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty i roszczenia z tym związane 35 kB
34. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej 37 kB
35. Wniosek o odroczenie wykonania kary 41 kB
36. Wniosek o rozłożenie na raty grzywny / kosztów sądowych 42 kB
37. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 50 kB
38. Wniosek o warunkowe zwolnienie 43 kB
39. Wniosek o zatarcie skazania 31 kB
40. Wniosek o wydanie wyroku z uzasadnieniem 36 kB
41. Zażalenie 46 kB
42. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB
43. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego 46 kB
44. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Sąd Pracy) 46 kB
45. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Cywilny) 46 kB
46. Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny) 45 kB
47. Zgodny wniosek o separcaję 34 kB
48. Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 45 kB
49. Skarga na przewlekłość postępowania
1857 KB
http://rapidshare.com/files/77899071/WZORY_PISM_PROCESOWYCH.rar

Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=31115